Політика конфіденційності

головна сторінка Політика конфіденційності

Дана Угода визначає умови та правила використання веб-сайту https://actpro.com.ua/ та прикладних програм до нього (далі — Сайт).

Угода укладається між Користувачем та ФОП Фельтов М.Г. (далі – Адміністрація), якому належить Сайт, і регулює способи використання Сайту, його «під доменів», програм, які знаходяться у розпорядженні та в управлінні Адміністрації, послуг, що надає Адміністрація завдяки Сайту та програмам.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сайт https://actpro.com.ua/ надає користувачам певний спектр послуг, включно, проте не обмежуючись: новинами, інформаційними, довідковими ресурсами, програмами онлайн навчання, тощо.

1.2. Послуги надаються Користувачам Сайту https://actpro.com.ua/ відповідно до умов даної Угоди користувача (далі — Угода).

1.3. Використання Сайту свідчить про приєднання Користувача до даної Угоди і про його згоду з усіма її умовами.

1.4. Використовувати Сайт та програми дозволено тільки особі, яка прийняла усі умови цієї Угоди.

1.5. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з умовами цієї Угоди перед використанням Сайту та програм.

1.6. Особа, яка не погоджується з умовами даної Угоди (повністю або частково), не може бути Користувачем Сайту. Такій особі забороняється використовувати Сайт або програми, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті й будь-які послуги, які надаються в рамках Сайту та програм.

1.7. Ця Угода є договором приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України. Відвідуючи наш Сайт і працюючи з його змістом, Ви повністю приймаєте умови цієї Угоди, підтверджуєте своє ознайомлення з ними і приймаєте на себе зобов’язання щодо їх дотримання.

2. Визначення термінів:

2.1. Адміністрація (власник Сайту) — виконує певні адміністративні функції зі стеження за працездатністю Сайту, сервера, на якому знаходиться Сайт, устаткування і програм Сайту, займається «розвитком» Сайту, веде статистику відвідуваності, виконує обов’язки контент-менеджера, стежачи за своєчасним оновленням інформації.

2.2. Користувач — особа, яка користується Сайтом.

2.3. Угода Користувача — дана Угода, а також усі подальші зміни і доповнення до неї.

2.4. Інформація на Сайті — будь-яка інформація, розміщена на Сайті, що включає відомості повідомлення, дані незалежно від форми їх подання, результати (об’єкти) інтелектуальної діяльності, а також інші дані, відповідно до законодавства України. Використання інформації на Сайті будь-якими способами допускається тільки за умови дотримання обмежень, встановлених чинним законодавством України та даною Угодою.

2.5. Інформаційні повідомлення — будь-яка інформація, що не суперечить законодавству України, яка може надаватися Користувачам виключно з метою інформування та/або навчання.

2.6. Сайт — веб-сторінка, доступна у мережі Інтернет, що являє собою сукупність об’єктів інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись: програмне забезпечення (комп’ютерні програми), графічний дизайн, бази даних, інформацію в текстовій, графічній, звуковій та будь-якій іншій формі, що розташовані у доменній зоні: actpro.com.ua.

2.7. Використання Сайту — дозволене цією Угодою використання Сайту за функціональним та цільовим призначенням, зокрема, завантаження сторінок Сайту, використання його ресурсів.

2.8. Цільове використання Сайту — отримання навчальної та довідникової інформації, участь у програмах навчання, метою яких є підвищення рівня знань у сфері інформаційних технологій.

2.9. Програми (прикладні програми) — програмні продукти, які можуть бути задіяні та використані на Сайті Адміністрацією для повноцінного функціонування Сайту та участі у ньому Користувача.

2.10. Партнери — будь-які фізичні чи юридичні особи, пов’язані з Адміністрацією договірними взаємовідносинами, яким надається право на розміщення на сайті інформації, що не суперечить законодавству та цілям Сайту, а також чиї Інформаційні повідомлення (включно з Інформаційними повідомленнями, оприлюдненими від їхнього імені або в їхніх інтересах) можуть демонструватися та/або відправлятися Користувачам.

2.11. Навчання — добровільна оплачувана участь Користувача у програмі онлайн навчання за обраним курсом навчання.

2.12. Cookie — фрагмент даних, згенерований Сайтом й збережений у комп’ютері (браузері) Користувача у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані Користувачем у будь-який момент.

3. Предмет Угоди

3.1. Адміністрація дозволяє Користувачеві переглядати і завантажувати інформацію з Сайту виключно в навчальних та інформаційних цілях, з метою особистого некомерційного використання.

3.2. Забороняється змінювати матеріали Сайту або поширювати їх з будь-якою метою, що не передбачена даною Угодою.

3.3. Будь-яке використання інформації з Сайту на інших сайтах, ресурсах або в комп’ютерних мережах забороняється.

3.4. Інформація та Послуги, які Користувач отримує за допомогою Сайту, надаються лише в навчальних та інформаційних цілях, якщо інше не буде передбачено цією Угодою.

3.5. Інформація та Послуги, які Користувач отримує за допомогою Сайту, можуть використовуватися Користувачем у професійній діяльності, з метою надання консультацій та/або послуг у сфері інформаційних технологій, проте відповідальність за такі послуги та/або консультації чи їх наслідки несе виключно Користувач.

3.6. Користувачі несуть відповідальність за власну оцінку та власне сприйняття інформації, отриманої з Сайту, та за її використання.

3.7. Користувачі несуть відповідальність за дотримання законодавства України при використанні Сайту.

3.8. Сайт може містити посилання на інші веб-сайти або ресурси третіх осіб. Адміністрація, не несе відповідальності за такі веб-сайти та ресурси, зокрема, щодо їх доступності та щодо законності, повноти та коректності поширеної на них інформації.

4. Порядок доступу

4.1. Загальне користування Сайтом є відкритим і доступним та не потребує реєстрації на Сайті.

4.2. Доступ до програм онлайн навчання на Сайті мають тільки Користувачі, які оплатили таке навчання та надали Адміністрації додаткову інформацію, яка необхідна для участі у онлайн навчанні.

4.3. Адміністрація має право на свій розсуд обмежувати доступ Користувачів до окремих розділів Сайту, а також обмежувати можливості використання Сайту.

5. Права та обов’язки Користувачів та Адміністрації

5.1. Користувач та Адміністрація при використанні Сайту зобов’язуються дотримуватись чинного законодавства України та умов даної Угоди.

5.2. Права та обов’язки Користувача

5.2.1. Користувач може використовувати Сайт виключно в межах тих прав і тими способами, які встановлені даною Угодою та іншими правилами, які розміщено Адміністрацією на Сайті.

5.2.2. При використанні Сайту Користувачу забороняється:

 • сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;
 • вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
 • ображати будь-кого;
 • використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами;
 • зловживати розміщенням не інформативної інформації;
 • провокувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини дискусії;
 • вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
 • розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, що належать Адміністрації, іншим користувачам, Партнерам, третім особам;
 • розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси інших осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);
 • розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
 • використовувати будь-які комп’ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
 • здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;
 • розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;
 • підробляти заголовки чи здійснювати інше маніпулювання, для обходу обмежень, встановлених для доступу до Сайту, вчиняти спроби обійти будь-які захисні технологічні заходи, пов’язані з використанням Сайту;
 • надсилати, завантажувати, передавати або іншим способом розповсюджувати інструменти впливу на трафік, а також «ланцюжки, піраміди», рекламу або спам;
 • застосовувати Сайт для здійснення будь-якої підприємницької діяльності або будь-якої діяльності, спрямованої на одержання доходу;
 • завантажувати, зберігати, публікувати на Сайті інформацію з інших ресурсів мережі Інтернет, а також копіювати, поширювати і надавати доступ до інформації на Сайті третім особам, які не є Користувачами Сайту;
 • розміщувати інформацію і об’єкти, які можуть порушувати права і законні інтереси третіх осіб, а також інформацію, яка містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію, порушує недоторканність приватного життя будь-яких осіб;
 • використовувати Сайт для інших цілей, замість визначених даною Угодою.

5.3. Права та обов’язки Адміністрації

5.3.1. Адміністрація має право без попередження робити будь-які наступні дії:

 • записувати або попередньо переглядати матеріали для Користувачів в межах Сайту;
 • вивчати статистику користування Сайтом;
 • видаляти вміст публікацій Користувача, який на думку Адміністрації не відповідає цій Угоді;
 • зупиняти та обмежувати доступ Користувача, що порушив умови використання Сайту;
 • визначати наповнення Сайту, інформацію що міститься на Сайті, послуги що надаються Користувачам;
 • надавати платні і безкоштовні послуги Користувачам;
 • вносити зміни в дану Угоду в односторонньому порядку;
 • змінювати вартість і види послуг, терміни їх дії;
 • використовувати матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, що знаходяться у відкритому доступі, з метою розробки рекламних матеріалів, розміщення матеріалів на сайтах Партнерів;
 • в разі надходження скарги від Користувача на недобросовісні дії іншого Користувача, в тому числі: розміщення недобросовісної (недостовірної) інформації, порушення прав інтелектуальної власності будь-яких осіб чи інші дії Користувача, які порушують дану Угоду, Адміністрація з метою усунення порушення має право за згодою Користувача передати докази правомірності його скарги, її джерело, а також іншу інформацію Користувачеві, на якого надійшла скарга;
 • видаляти анонімні коментарі та повідомлення.

5.3.2. Адміністрація зобов’язується:

 • всіляко сприяти розміщенню на Сайті достовірної та актуальної інформації;
 • забезпечити таємницю повідомлень і дотримання конфіденційності інформації про Користувачів Сайту, за винятком випадків, передбачених законодавством України;
 • бути неупередженою в прийнятті рішень щодо Користувачів;
 • підтримувати Сайт в робочому стані;
 • у разі надання персональних даних Користувачем, відповідно до вимог законодавства України і умов використання Сайту дотримуватись правомірності їх використання.

6. Відмова від гарантій

6.1. Адміністрація не може гарантувати достовірність, правильність, точність, детальність, повноту інформації, розміщеної на Сайті третіми особами, Партнерами, іншими Користувачами та не несе відповідальності за розміщення такої інформації.

6.2. Адміністрація не гарантує, що будь-яка інформація, послуги на Сайті відповідають особистим очікуванням та вимогам Користувачів та/або беззаперечно принесуть очікуваний Користувачем результат.

6.3. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачами і третіми особами за можливі наслідки використання ними Сайту.

6.4. Користувачі погоджуються з тим, що використовують Сайт на свій ризик і під власну відповідальність.

6.5. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи втрату грошей, зв’язків, репутації, потенційного прибутку, інших нематеріальних втрат, будь-яких спеціальних або непрямих збитків) завданих включаючи, але не обмежуючись внаслідок:

 • нерозуміння Користувачем порядку використання Сайту, інформації на ньому, трактування інформації на власний розсуд або неможливості використовувати Сайт у повній мірі;
 • помилок або неточностей в контенті;
 • затримок, збоїв, помилок, неточностей будь-якого роду в послугах на Сайті;
 • дій або бездіяльності будь-яких осіб.

6.6. Адміністрація також не несе відповідальності за шкоду, завдану комп’ютерному обладнанню або іншому майну Користувача, а також за можливе зараження їх вірусами, втрату даних внаслідок відвідування Сайту, користування Сайтом і інформацією, скачування Користувачем інформації, і не несе зобов’язань у зв’язку з перерахованим вище.

6.7. Адміністрація залишає за собою право припинити роботу Сайту в будь-який момент без попередження і не несучи в зв’язку з цим будь-яких зобов’язань.

7. Права інтелектуальної власності

7.1 Усі права на Сайт належать Адміністрації.

7.2 Сторони домовилися, що усі інформаційні та навчальні матеріали, а також техніки, методики і прийоми, у будь-якому форматі (зображення, відео, логотипи, графіка, звуки та інше), які стали відомі Користувачу у зв’язку з використанням Сайту, охороняються авторським правом.

7.3. Сторони домовились, що на всі об’єкти інтелектуальної власності, усі та будь-які виключні майнові права у повному обсязі належать Адміністрації, з моменту створення таких об’єктів.

7.4. Адміністрація також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.5. Адміністрація надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну, без права субліцензування ліцензію на використання об’єктів права інтелектуальної власності з метою виконання умов даної Угоди. Адміністрація не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені даною Угодою.

8. Конфіденційність

8.1. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Адміністрації, інших користувачів, Партнерів, третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

9. Повідомлення про використання файлів cookie

9.1. Файли cookie використовуються лише у цілях, вказаних в даній Угоді.

9.2. Cookie — це невеликі текстові файли, які Сайт відправляє на термінали Користувачів, де вони зберігаються, щоб потім бути пересланими на цей же Сайт під час наступних відвідувань одним і тим же Користувачем (так звані власні файли cookie).

9.3. Під час навігації по Сайту Користувач також може отримувати на свій термінал файли cookie сторонніх сайтів або веб-серверів (так звані сторонні файли cookie). Це файли cookie, які встановлюються веб-сайтом, відмінним від сайту actpro.com.ua. Це відбувається тому, що відвідуваний веб-сайт може містити зображення, карти, звуки, посилання на веб-сторінки на інших доменах, які знаходяться на серверах, відмінних від того, на якому розташована сторінка Сайту.

9.4. Деякі файли cookie діють з моменту входу Користувача на Сайт до кінця даної конкретної сесії в браузері (такі cookie називаються сеансовими). При закритті ці файли автоматично видаляються. У файлів cookie також може бути заздалегідь встановлений термін дії, і в цьому випадку вони будуть залишатися збереженими і активними на жорсткому диску користувача до закінчення терміну придатності, продовжуючи збирати інформацію під час різних сесій (такі cookie називаються постійними).

9.5. Файли cookie використовуються для різних цілей. Деякі з них необхідні для того, щоб користувач міг переглядати Сайт (наприклад, технічні файли cookie) і використовувати його функції (функціональні файли cookie). Інші файли cookie використовуються для збору статистичних даних, інформації про кількість користувачів, які відвідують Сайт та про користувальницькі переваги (аналітичні файли cookie). Деякі файли cookie використовуються для отримання інформації в рекламних цілях і для відображення на Сайті рекламних оголошень, які можуть представляти інтерес для користувача, оскільки вони відповідають його смакам та перевагам (наприклад, файли cookie профілювання).

9.6. Типи файлів cookie, які використовуються на Сайті:

– технічні файли cookie, необхідні для повноцінної роботи Сайту;

– функціональні файли cookie, які дозволяють користуватися Сайтом згідно обраних критеріїв, забезпечують більш індивідуальний підхід та спрощують користування Сайтом;

– аналітичні сторонні файли cookie, які дозволяють зрозуміти користувальницькі переваги. Ці файли cookie не збирають інформацію про користувача або його особисті дані; вся інформація обробляється сукупно в анонімній формі.

– файли cookie профілювання третіх сторін (файли cookie сайтів або веб-серверів, відмінних від Сайту), які використовуються третіми сторонами для отримання інформації в рекламних цілях, згідно користувацьких переваг.

9.7. Користувач може авторизувати, заблокувати або видалити (повністю або частково) файли cookie за допомогою певних функцій свого веб-браузера. Зверніть увагу: якщо всі або деякі технічні файли cookie будуть відключені, відображення сторінок і керівництво по використанню Сайту можуть бути обмеженими або не працювати належним чином.

9.8. Більш детальна інформація щодо обробки персональних даних міститься в Згоді на обробці персональних даних.

10. Інші умови

10.1. Адміністрація має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди.

10.2. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті.

10.3. Використовуючи послуги або Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.

10.4. Користувач надає Адміністрації право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги або інформацію рекламного характеру.

10.5. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися чинними.

10.6. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

10.7. Сайт надається Адміністрацією у вигляді “як є”. Адміністрація не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу.

10.8. Адміністрація може в будь-який момент без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.

10.9. До даної Угоди і до правовідносин між Адміністрацією та Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.

політика конфіденційності

Запишись на цей курс вже зараз!

  Замовлення та оплата курсу

  Заповніть поля для запису на курс та натисніть кнопку “Далі”

   У наступному вікні відкриється сторінка сайту банку для оплати. Ми зв’яжемося з Вами для підтвердження платежу

   Замовлення та оплата курсу

   Заповніть поля для запису на курс та натисніть кнопку “Далі”

    У наступному вікні відкриється сторінка сайту банку для оплати. Ми зв’яжемося з Вами для підтвердження платежу